API: Ferdige datasett

APIet med ferdige datasett har et utvalg fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Ut-formatene er JSON-stat versjon 1.2 og CSV.

Vårt publiseringstidspunkt for all statistikk er kl. 08.00. Statistikkbankens metadata oppdateres kl. 05.00 og 11.30. Da kan alle tabeller være midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall som skal revideres vises som ‘.’ eller ‘0’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Ønsker du meldinger om nyheter i API,  send oss din e-post adresse.

Liste over datasett

Tittel Stikkord ID Velg type
Arbeidskraftkostnadsindeks, etter næring, 2000K1 - siste kvartal 07251 aki arbeidskraft arbeidskraftskostnader indeks næring 760065
JSON-stat  |  CSV
Arbeidsledige, (AKU). Siste 13 måneder 13760 aku arbeidsledighet lite_datasett 1052
JSON-stat  |  CSV
Arbeidsstyrken, sysselsetting og arbeidsledighet (AKU), etter kjønn og alder. Hele datasettet 2006M01 - siste måned 13760 aku ansatte arbeidsledighet arbeidsstyrken kvinner menn sysselsetting tidsserie utvalgsundersøkelse 1054
JSON-stat  |  CSV
Befolkning 1.1 og endringer i kalenderåret. Kommuner, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere kommuner tidsserie 49577
JSON-stat  |  CSV
Befolkning 1.1. og endringer i kalenderåret. Fylker, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fylker fødte innbyggere tidsserie 49623
JSON-stat  |  CSV
Befolkning 1.1. og endringer i kalenderåret. Hele landet, 1951 - siste år 06913 befolkning døde flytting folkemengde folketall fødte innbyggere tidsserie 49626
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter alder. Grunnkrets, siste år 04362 folkemengde folketall grunnkrets innbyggere 636915
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter ett-årig alder. Fylker, per 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall fylker innbyggere 1076
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter ett-årig alder. Hele landet, pr 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere 1074
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter ettårig alder. Kommuner, per 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner 1080
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og 5-årig alder. Kommuner, per 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kjønn kommuner kvinner menn 1078
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og ett-årig alder. Hele landet, pr. 1.1., 1986 - siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere tidsserie 1082
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar. Bydeler. Siste år 10826 alder befolkning bydeler folkemengde folketall innbyggere 559736
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 59322
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og ettårig alder. Kommuner, per 1.1. siste år 07459 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner kvinner menn 577297
JSON-stat  |  CSV
Befolkning, etter kjønn og femårig alder. 1846 - siste år 10211 alder befolkning folkemengde folketall innbyggere kvinner menn tidsserie 65195
JSON-stat  |  CSV
Befolkning. Grunnkretser per 1.1., siste år 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets innbyggere kommuner 534445
JSON-stat  |  CSV
Befolkning. Kommuner, per 1.1., 1986 - siste år 07459 befolkning folkemengde folketall innbyggere kommuner tidsserie 26975
JSON-stat  |  CSV
Befolkningsutvikling, kommuner, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fødte innvandring kommuner utvandring 1108
JSON-stat  |  CSV
Befolkningsutvikling. Fylker, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fylker fødte innvandring utvandring 1102
JSON-stat  |  CSV
Befolkningsutvikling. Hele landet, siste kvartal 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fødte innvandring utvandring 1104
JSON-stat  |  CSV
Befolkningsutvikling. Kommuner, siste 9 kvartaler 01222 befolkning befolkningsvekst døde endring flytting folkemengde fødte innvandring kommuner utvandring 1106
JSON-stat  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. 1992K1 - siste kvartal 07221 boliger bpi indeks priser region tidsserie 1060
JSON-stat  |  CSV
Boligprisindeksen, etter boligtype og region. Siste 5 kvartaler 07221 boliger bpi indeks priser region 1062
JSON-stat  |  CSV
Byggeareal for annet enn bolig, etter næring. Hele landet, foreløpige tall, 2012M01 - siste måned 09286 byggeareal næring forretningsbygg sn2007 tidsserie byggevirksomhet 95177
JSON-stat  |  CSV
Byggeareal for boliger og bruksareal til bolig. Hele landet, foreløpige tall, 1993M01 - siste måned 03723 boliger bruksareal byggeareal boligbygging tidsserie 95146
JSON-stat  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boligblokk, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08655 arbeid bkibol blokk bygg indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1058
JSON-stat  |  CSV
Byggekostnadsindeks for boliger i alt, etter arbeidstype.1978M01 - siste måned 08651 bygg arbeid bkibol boliger hus indeks kostnader tidsserie byggekostnadsindeks 26944
JSON-stat  |  CSV
Byggekostnadsindeks for enebolig av tre, etter arbeidstype. 1978M01 - siste måned 08653 arbeid bkibol bygg hus boliger indeks kostnader materialer tidsserie byggekostnadsindeks 1056
JSON-stat  |  CSV
Døde per uke, etter kjønn og 5-årig alder. Foreløpige tall, 2000U01 - siste uke 12954 dode døde ukestall dødsfall tidsserie 932937
JSON-stat  |  CSV
Døde, etter kjønn og ettårig alder, 1986 - siste år 10325 dode befolkning 567324
JSON-stat  |  CSV
Døde, etter kjønn, ettårig alder og uke. Foreløpige tall, 2010U01 - siste uke 07995 dode ukestall døde dødsfall tidsserie 932905
JSON-stat  |  CSV
Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder. Hele landet, 1966 - siste år 07902 dode død døde levetid levealder tidsserie 102811
JSON-stat  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. 2000U01 - siste uke 03024 eksport laks priser tidsserie 1122
JSON-stat  |  CSV
Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. Siste 2 uker 03024 eksport laks priser oppdrett lite_datasett 1120
JSON-stat  |  CSV
Energiregnskap. Produksjon og forbruk av energiprodukter, etter næring og husholdninger, 2000 - siste år. 2000 - siste år 11558 energiregnskap energi produksjon forbruk olje gass elektrisitet 928196
JSON-stat  |  CSV
Foretak etter næring og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 foretak næring sn2007 størrelse 1110
JSON-stat  |  CSV
Foretak etter organisasjonsform og antall ansatte. Hele landet, siste år 07196 as foretak organsisasjonsform størrelse næringsliv 1112
JSON-stat  |  CSV
Foretaks- og personlige konkurser, tvangssalg og tinglyste utleggsforretninger. 1995M01 - siste måned 07218 konkurs konkurser tidsserie tvangssalg utleggsforretninger 95265
JSON-stat  |  CSV
FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-utgifter. Løpende og faste priser. 1970 - siste år 11010 forskning foun investeringer næringsliv priser utgifter utvikling 61819
JSON-stat  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris nye eneboliger. Hele landet, 2021 - siste år 13500 boliger boligpriser nybolig priser tidsserie 25151
JSON-stat  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris nye eneboliger. Landsdeler, 2021 - siste år 13500 boliger boligpriser landsdeler nybolig priser tidsserie 25138
JSON-stat  |  CSV
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris nye eneboliger. Større byer, 2021 - siste år 13500 boliger boligpriser byer nybolig priser tidsserie 25156
JSON-stat  |  CSV
Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori. 2012 - siste år 09894 boliger lmu priser utleie husleie leiemarkedsundersøkelsen 26940
JSON-stat  |  CSV
Hovedposter fra skatteopgjøret. Personer, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr). Hele landet, 1999 - siste år 05854 formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49656
JSON-stat  |  CSV
Hovedposter fra skatteoppgjøret. Personer, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr). Kommuner, 2020 - siste år 05854 formue gjeld inntekt kommuner selvangivelse skatt skattemelding skattepliktig tidsserie 49607
JSON-stat  |  CSV
Hovedposter fra skatteoppgjøret. Personer, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr). Bydeler, 2005 - siste år 05854 bydeler formue gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49619
JSON-stat  |  CSV
Hovedposter fra skatteoppgjøret. Personer, etter alder. Gjennomsnitt og median (kr). Fylker, 2020 - siste år 05854 formue fylker gjeld innskudd inntekt selvangivelse skatt skattepliktig tidsserie 49613
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Fylker, 2006 - siste år 07137 fylker husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 97611
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Hele landet, 2006 - siste år 07137 husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 97435
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter størrelse på inntekt etter skatt. Kommuner, 2006 - siste år 07182 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie 56957
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter type. Bydeler, siste 2 år 06070 barn bydeler enslige familie familier husstander kommuner par privathusholdninger 1072
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter type. Hele landet, 2005 - siste år 06070 enslige barn familie par privathusholdninger husstander tidsserie 1068
JSON-stat  |  CSV
Husholdninger, etter type. Kommuner, 2020 - 06070 barn enslige familie familier husstander kommuner par privathusholdninger 1070
JSON-stat  |  CSV
IMF SDDS, nettofordringer i pengemengden M3, 2008M01 - siste måned 10993 m3 pengemengde 172800
JSON-stat  |  CSV
Inntekt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Bydeler, 2005 - siste år 06944 bydeler husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 56928
JSON-stat  |  CSV
Inntekt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. Hele landet, 2005 - siste år 06944 husholdninger ifhus inntekt nettoinntekt tidsserie 56900
JSON-stat  |  CSV
Inntekt for husholdninger. Antall og median. Kommuner, 2005 - siste år 06944 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie 49678
JSON-stat  |  CSV
Innvandrere med innvandringsbakgrunn/utenlandsk bakgrunn, etter kjønn. Fylker 1970 - siste år 05182 fylker immigrasjon innvandrere innvbef tidsserier 96304
JSON-stat  |  CSV
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Hele landet, 1970 - siste år 07108 immigrasjon innvandrere innvbef landbakgrunn tidsserie 48670
JSON-stat  |  CSV
Innvandrere, etter landbakgrunn (verdensdel) og kjønn. Hele landet, 1970 - siste år 07110 immigrasjon innvandrere innvandring innvbef landbakgrunn tidsserie 48651
JSON-stat  |  CSV
Klimagasser, utslipp etter kilde/aktivitet, energiprodukt og komponent, 1990 - siste år 13931 co2 forurensning klimaendringer klimagasser klimagassn klimakonvensjon utslipp 832678
JSON-stat  |  CSV
Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer, varetype. 1990K1 - siste kvartal 08267 kbar konjunkturindikator konjunktursituasjonen undersøkelse 166318
JSON-stat  |  CSV
Konjunkturbarometeret. Avledede indikatorer. Industri og bergverk, 1990K1 - siste kvartal 08267 kbar konjunkturindikator konjunktursituasjonen undersøkelse 166316
JSON-stat  |  CSV
Konjunkturtendensene. Makroøkonomiske hovedstørrelser, 1991 - 3 år fram 12880 kt prognoser tidsserier økonomi konjunkturtendensene 934513
JSON-stat  |  CSV
Konjunkturtendensene. Utvalgte Prognoser 4 år 12880 kt prognoser økonomi konjunkturtendensene lite_datasett 934516
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - gruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1092
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - hovedgruppenivå. 1979M01 - siste måned 03013 indeks konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1084
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI og KPI-JAE sesongjustert. 1985M01 - siste måned 06444 indeks kpi kpi-jae prisendring priser sesongjunstert tidsserie 45590
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI-JA KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL etter konsumgruppe. Indeks og endring i %. 1995M01 - siste måned 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring priser 1118
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI-JEL. Indeks og endring i %. siste 2 mnd 05327 kjerneinflasjon konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae kpi-jel prisendring lite_datasett 372146
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks, mnd.- og 12 mnd-endring. Siste 2 måneder 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser totalindeks lite_datasett 1088
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - totalindeks. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1086
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå 1. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1090
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - undergruppenivå2. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie 1094
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - varer og varegrupper, kun indeks. 1979M01 - siste måned 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie varer 1096
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks - vekter på undergruppenivå1. 1979M01 - siste måned 03013 indeks konsumprisindeks kpi tidsserie vekter 1098
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks for varer og tjenester etter leveringssektor, 2015M01 - siste måned 11117 konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn priser tidsserie tjenester varer 1100
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor, siste 2 mnd 11117 kpi leveringssektor lite_datasett 868304
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015 - siste år 11118 indeks konsumprisindeks kpi leveringssektor lønn prisendring priser tidsserie tjenester varer 95134
JSON-stat  |  CSV
Konsumprisindeksen, KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015M01 - siste måned 11119 konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae leveringssektor tidsserie tjenester varer 130297
JSON-stat  |  CSV
KPI og KPI-JAE sesongjustert, siste 2 mnd. 06444 kpi kpi-jae sesongjustert lite_datasett 868306
JSON-stat  |  CSV
KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester etter leveringssektor, siste 2 måneder 11119 kpi kpi-jae kpi-ja leveringssektor 868330
JSON-stat  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter långiversektor, 1985M12 - siste måned 11596 gjeldsvekst k2 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld långiver transaksjoner utlån utlånskilde 166326
JSON-stat  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter låntaker og valuta. 1995M12 - siste måned 11597 fastlands-norge gjeldsvekst k1 k2 kredind kredittindikator lånegjeld låntaker sesongjustering transaksjoner utlån valuta 435921
JSON-stat  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, långiversektor og valuta. 1987M12 - siste måned 06718 beholdninger k1 k2 kredind kredittindikator lånegjeld långiver låntaker låntakersektor utlån valuta 62264
JSON-stat  |  CSV
Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, sesong- og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor, 1985M12 - siste måned 11599 gjeldsvekst k1 k2 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor sesongjustering transaksjoner utlån 435959
JSON-stat  |  CSV
Kredittindikatoren K3. Innenlandsk og utenlandsk lånegjeld, etter långiversektor og låntakernæringer. 2016K1 - siste kvartal 11598 fastlands-norge gjeldsvekst k2 k3 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor låntakernæringer transaksjoner utlån 62266
JSON-stat  |  CSV
Ledige stillinger, etter næring, 2010K1 - siste kvartal 08771 ledstill stillinger arbeidskraft etterspørsel 166328
JSON-stat  |  CSV
Levevaner, etter kjønn og alder (prosent), 1998 - 06181 helseforhold helseundersøkelsen levekårsundersøkelsen livsstil 832683
JSON-stat  |  CSV
Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe (To-års gjennomsnitt). I alt og hele landet, 2007 - siste år 08487 anmeldelser kriminalitet lovbrudda 97445
JSON-stat  |  CSV
Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid, siste år 11418 lonnansatt lønn månedslønn yrke 317687
JSON-stat  |  CSV
Lønnsindeks, gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter næring. 2016K1 - siste kvartal 11654 arblonn indeks kvartal kvartalsvis lonnkvart lønn lønnsendring lønnsvekst næring 1126
JSON-stat  |  CSV
Lønnsindeks, gjennomsnittlig månedslønn, etter næring. 2016K1 - siste kvartal 11654 arblonn indeks kvartalsvis lønn lønnsendring lønnsvekst månedslønn tidsserie 1124
JSON-stat  |  CSV
Lønnsindekser, etter næring (SN88), 2016K1 - siste kvartal 12314 arblonn industri lønn lønnsendring lønnsvekst næring lønnsindeks 215588
JSON-stat  |  CSV
Lønnsindekser, etter næring. Siste 5 kvartaler 11654 arblonn indeks kvartalsvis lønn lønnsendring lønnsvekst næring 1128
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser, siste 13 mnd. 11721 knr bruttoprodukt bnp nasjonalregnskap lite_datasett 615165
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser, siste 2 kvartaler 09190 knr gdp bnp makroøkonomi lite_datasett 372144
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste priser, kvartalsvis. 2000K1 - siste kvartal 09190 bnp bruttoprodukt fastepriser knr konsum nasjonalregnskap tidsserie 59022
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste priser, månedlig, 2016M01 - siste måned 11721 knr bruttoprodukt fastepriser konsum bnp nasjonalregnskap 615169
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartalsvis, 2000K1 - siste kvartal 09190 bnp bruttoprodukt indeks knr konsum nasjonalregnskap tidsserie 59012
JSON-stat  |  CSV
Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Månedlig 2016M01 - siste måned 11721 knr bruttoprodukt bnp nasjonalregnskap 615167
JSON-stat  |  CSV
Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art, 2000 - siste år 10721 offinnut stat kommune inntekter utgifter 928194
JSON-stat  |  CSV
Offentlig forvaltning. Totale utgifter, etter sektor og formål 1996 - siste år 10725 offinnut stat kommune skatt 112175
JSON-stat  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked og varetype. Varetype, 1998M01-siste måned 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje sn2007 tidsserie varetype 124341
JSON-stat  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter marked og hovednæringer. Totaler, 1998M01 - siste måned 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft ogibkoms olje omsetning sn2007 tidsserie 124322
JSON-stat  |  CSV
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, omsetning etter næring (SN2007). 1998M01-siste måned 07096 bergverk elektrisitet gass industri kraft næring ogibkoms olje omsetrning sn2007 tidsserie varetype 124363
JSON-stat  |  CSV
Oljeinvesteringer, antatte og påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart og registreringstidspunkt, 2007- 08050 gass investeringer investeringsundersøkelse kis olje oljeinvesteringer 166332
JSON-stat  |  CSV
Oljeinvesteringer, påløpte . Utvinning og rørtransport, etter investeringsart, 2001K1 - siste kvartal 09602 kis oljeinvesteringer investeringsundersøkelse olje gass 166334
JSON-stat  |  CSV
Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 2020 - siste år 11694 eiendomsoms fritidseiendommer hytter kjøpesum kommuner omsetninger priser tidsserie 65962
JSON-stat  |  CSV
Pengemengden M1, M2, M3, 2008M01 - siste måned 10945 pengemengde m1 m2 m3 172769
JSON-stat  |  CSV
Pengemengden M1, M2, M3, etter eiersektor, 2008M01 - siste måned 10949 pengemengde m1 m2 m3 sektor 172798
JSON-stat  |  CSV
Pengemengden M3, etter eiersektor sesongjustert, 2008M01 - siste måned 10948 m3 pengemengde 172795
JSON-stat  |  CSV
Pengemengden M3, etter finansobjekt, 2008M01 - siste måned 10947 m3 pengemengde 172793
JSON-stat  |  CSV
Pengemengden. Basispengemengden M0, 2008M01 - siste måned 10946 pengemengde m0 172771
JSON-stat  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform i prosent. Kommuner, 2020 - siste år 06096 aleneboenede enslige familie gifte kommuner samboere tidsseie 85440
JSON-stat  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform, i prosent. Bydeler, 2005 - siste år 06096 aleneboenede bydeler enslige familie gifte samboere tidsserie 85450
JSON-stat  |  CSV
Personer 18 år og over, etter samlivsform, i prosent. Hele landet, 2005 - siste år 06096 familie aleneboenede enslige samboere gifte tidsserie 86813
JSON-stat  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Hovedgruppenivå, 2001M01 - siste måned 03675 førstegangsomsetning hjemmemarked hovedgrupper importmarked indeks pif priser sitc tidsserie 82679
JSON-stat  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Undergruppenivå, 2001M01 - siste måned 03675 førstegangsomsetning indeks pif priser sitc tidsserie undergruppe varegrupper 82647
JSON-stat  |  CSV
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked. Varer i alt, 2001M01 - siste måned 03675 førstegangsomsetning hjemmemarked importmarked indeks pif priser tidsserie varer 82677
JSON-stat  |  CSV
Prisindeks for nye boliger, hele landet.1989K01 - siste kvartal 11386 boliger boligpriser indeks nybolig priser tidsserie 26158
JSON-stat  |  CSV
Produksjonsindeks for bygg og anlegg. 2016M01 - siste måned 13430 anlegg bygg bygganlprod indeks nybygg produksjon produksjonsindeks 924808
JSON-stat  |  CSV
Produksjonsindeks for industrien, etter næring (2005=100). Totaler, siste 13 mnd 07095 indeks industri lite_datasett olje pii produksjon utvinning 372131
JSON-stat  |  CSV
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, etter næring. 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri næring pii produksjon tidsserie 29843
JSON-stat  |  CSV
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Hovednæringer, 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri næring olje pii produksjon tidsserie 27002
JSON-stat  |  CSV
Produksjonsindeks olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, etter varetype. 1990M01 - siste måned 07095 indeks industri olje pii produksjon varetyper tidsserie 26952
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter varetype. 2000M01 - siste måned 12462 bergverk gass index industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie varetyper 26433
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Totaler, 2000M01 - siste måned 12462 bergverk gass industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie 26426
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks industrier, siste 2 mnd 12462 ppi lite_datasett 868328
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks. Næring, totaler, siste 2 mnd. 12462 indeks industri ppi utvinning lite_datasett 372129
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks. Næring, undergrupper, 2000M01 - siste måned 12462 ppi prisendring priser tidsserie undergruppe 741154
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Industrier, 2000M01 - siste måned 12462 indeks næring ppi prisendring priser produsentpris tidsserie 27263
JSON-stat  |  CSV
Produsentprisindeks. Sammensatte næringer, 2000M01 - siste måned 12462 ppi bergverk gass industri kraft olje prisendring priser tidsserie 741023
JSON-stat  |  CSV
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming i prosent, etter kjønn og alder, 1998 - 11190 helseforhold helseundersøkelsen levekårsundersøkelsen sykdom skade 832685
JSON-stat  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Hele landet, per 4.kvartal, 2008 - siste år 07984 arbeidssted bosted næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting tidsserie 44631
JSON-stat  |  CSV
Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Kommuner, per 4.kvartal siste år 07984 arbeidssted bosted kommuner næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting 44574
JSON-stat  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Fylker, 1970 - siste år 09429 akademikere fylker grunnskole tidsserie universitet utdanningsnivå utniv videregående 85452
JSON-stat  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over etter kjønn. Hele landet, 1970 - siste år 09429 akademikere grunnskole tidsserie utdanningsnivå utniv videregående 85454
JSON-stat  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn, i prosent. Kommuner, 2020 - siste år 09429 utniv akademikere grunnskole kommuner universitet utdanning utdanningsnivå utniv videregående 1172672
JSON-stat  |  CSV
Utdannningsnivå. Personer 16 år og over, etter kjønn. Kommuner, 2020 - siste år 09429 utniv akademikere grunnskole kommuner universitet utdanning utdanningsnivå videregående fagskole 1172668
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer, foreløpige hovedtall, siste 2 mnd 08792 eksport handelsbalanse import muh utenrikshandel lite_datasett 372133
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land (mill.kr), siste 25 måneder 08803 muh import eksport utenrikshandel land 179423
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer, hovedtall. 1980M01 - siste måned 08792 eksport import muh tidsserie utenrikshandel handelsbalanse varer 58962
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer,ujustrte og sesongjusterte hovedtall (mill.kr), 2005M01 - siste måned 08864 eksport import muh handelsbalanse sesongjustert tidsserie 179421
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser etter varens anvendelsesområde, BEC. (2000=100), 1989K1 - siste kvartal 05987 uhvp trade import eksport bec volumindekser prisindekser 367182
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, ensifret SITC og varer i alt, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport sitc volumindekser prisindekser sitc 179415
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter tosifret SITC, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport sitc volumindekser prisindekser 179417
JSON-stat  |  CSV
Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter varegruppe, 1989K1 - siste kvartal 08241 uhvp import eksport volumindekser prisindekser varegrupper 179419
JSON-stat  |  CSV
Utenriksregnskap, Finansregnskap, 2000K1 - siste kvartal 10740 ur utenriksregnskap finansregnskap 924818
JSON-stat  |  CSV
Utenriksregnskap. Drifts- og kapitalregnskap. 2000K1 - siste kvartal 09672 ur utenriksregnskap driftsregnskap kapitalregnskap 924820
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verdi etter tresifret SITC, 2000M01 - siste måned 08818 muh sitc eksport utenrikshandel tidsserie 367189
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verdi- og mengdetall etter to-sifret SITC. 2000M01 - siste måned 08806 eksport muh sitc utenrikshandel varegupper 1134
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. 2000M01 - siste mnd. 08806 eksport land muh utenrikshandel verdi 1136
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verditall etter land. 1988 - siste år 08801 eksport land muh utenrikshandel 1130
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34256
JSON-stat  |  CSV
Vareeksport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 eksport mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34642
JSON-stat  |  CSV
Varehandelsindeksen, detaljomsetning, sesongjustert volumindeks. Siste 13 mnd. 07129 varehandel detaljhandel doi indeks volum lite_datasett 1066
JSON-stat  |  CSV
Varehandelsindeksen, etter næring. 2000M01 - siste måned 07129 detaljhandel doi indeks næring omsetning tidsserie varehandel verdi volum 1064
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verdi etter tresifret SITC, 2000M01 - siste måned 08818 muh import sitc utenrikshandel tidsserie 367187
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. 1988 - siste år 08801 import land muh utenrikshandel 1132
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verditall etter land. 2000M01 - siste mnd. 08806 import land muh utenrikshandel varer 1138
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter en-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34254
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 1988 - siste år 08809 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi tidsserie 34640
JSON-stat  |  CSV
Vareimport, verditall og mengdetall etter to-sifret SITC. 2000M01 - siste måned 08806 import mengde muh sitc utenrikshandel varegrupper verdi 1140
JSON-stat  |  CSV
Varekonsumindeks, 2000M01 - siste måned 05333 vki varekonsum forbruk indeks tidsserie 166330
JSON-stat  |  CSV
Åpnede konkurser, etter næring og organisasjonsform. 2006K1 - siste kvartal 07165 sn2007 konkurs konkurser næring organisasjonsform 62495
JSON-stat  |  CSV
Åpnete konkurser per uke, etter næringsgruppe. Kommuner, 2 siste uker 12972 kommuner konkurs konkurser 932723
JSON-stat  |  CSV
Åpnete konkurser, etter næring og organisasjonsform. Kommuner, siste fem kvartaler 07165 kommuner konkurs konkurser næring organisasjonsform sn2007 66000
JSON-stat  |  CSV
Åpnete konkurser, hele landet, 1980M01 - siste måned 09695 konkurs konkurser 924816
JSON-stat  |  CSV