Befolkningsutvikling. Hele landet, siste kvartal

  1. ID 1104
  2. Stikkord 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fødte innvandring utvandring
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/01222