Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, sesong- og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor, 1985M12 - siste måned

  1. ID 435959
  2. Stikkord 11599 gjeldsvekst k1 k2 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld låntakersektor sesongjustering transaksjoner utlån
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kredind
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11599