Byggeareal for boliger og bruksareal til bolig. Fylker, foreløpige tall, 1993M01- siste måned

  1. ID 26025
  2. Stikkord 03723 boliger bruksareal byggeareal fullførte fylker tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/byggeareal
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03723