Produsentprisindeks for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter varetype. 2000M01 - siste måned

  1. ID 26433
  2. Stikkord 12462 bergverk gass index industri kraft olje ppi prisendring priser tidsserie varetyper
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462