Ledige stillinger, etter næring, 2010K1 - siste kvartal

  1. ID 166328
  2. Stikkord 08771 ledstill stillinger arbeidskraft etterspørsel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ledstill
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08771