Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Fylker, 2022-2050

  1. ID 85436
  2. Stikkord 13600 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram fylker innbyggere prognoser regfram
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13600