Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 5-års grupper, alternativ MMMM. Fylker, 2018-2040

  1. ID 85436
  2. Stikkord 11668 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram fylker innbyggere prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11668