Døde, etter kjønn og ettårig alder, 1986 - siste år

  1. ID 567324
  2. Stikkord 10325 dode befolkning
  3. Statistikk https://www.ssb.no/dode
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10325