Vareeksport, verditall etter land. 1988 - siste år

  1. ID 1130
  2. Stikkord 08801 eksport land muh utenrikshandel
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08801