Sysselsatte, etter bosted, arbeidssted, næring, kjønn og alder. Kommuner, per 4.kvartal siste år

  1. ID 44574
  2. Stikkord 07984 arbeidssted bosted kommuner næring regsys sn2007 sysselsatte sysselsetting
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regsys
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07984