Husholdninger, etter type. Kommuner, 2020 -

  1. ID 1070
  2. Stikkord 06070 barn enslige familie familier husstander kommuner par privathusholdninger
  3. Statistikk https://www.ssb.no/familie
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06070