Befolkningsutvikling. Fylker, siste kvartal

  1. ID 1102
  2. Stikkord 01222 befolkning befolkningsvekst døde flytting folkemengde fylker fødte innvandring utvandring
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/01222