Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter varegruppe, 1989K1 - siste kvartal

  1. ID 179419
  2. Stikkord 08241 uhvp import eksport volumindekser prisindekser varegrupper
  3. Statistikk https://www.ssb.no/uhvp
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08241