Befolkning. Grunnkretser pr. 1.1., siste år

  1. ID 534445
  2. Stikkord 04317 befolkning folkemengde folketall grunnkrets innbyggere kommuner
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/04317