Omsetning av fritidseiendommer, etter antall omsetninger og kjøpesum. Kommuner, 2020 - siste år

  1. ID 65962
  2. Stikkord 11694 eiendomsoms fritidseiendommer hytter kjøpesum kommuner omsetninger priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/eiendomsoms
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11694