Døde, etter kjønn, ettårig alder og uke. Foreløpige tall, 2010U01 - siste uke

  1. ID 932905
  2. Stikkord 07995 dode ukestall døde dødsfall tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/dode
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07995