Lønnsindekser, etter næring (SN88), 2016K1 - siste kvartal

  1. ID 215588
  2. Stikkord 12314 arblonn industri lønn lønnsendring lønnsvekst næring lønnsindeks
  3. Statistikk https://www.ssb.no/arblonn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12314