Selveierboliger. Gj.sn. kvadratmeterpris og antall omsetninger. Store kommuner, 2006K1 - siste kvartal

  1. ID 185487
  2. Stikkord 05963 boliger boligpriser bpi kommuner kvadratmeterpris omsetning priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/bpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/05963