Folkemengde, framskrevet etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper, alternativ MMMM. Kommuner 2022 - 2050

  1. ID 85771
  2. Stikkord 13600 befolkningsframskrivinger folkemengde innbyggere kommuner prognoser regfram
  3. Statistikk https://www.ssb.no/regfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13600