Folkemengde, framskrevet etter kjønn og 10 funksjonelle aldersgrupper, alternativ MMMM. Kommuner 2018 - 2040

  1. ID 85771
  2. Stikkord 11668 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere kommuner prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11668