Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger. Større byer, 1999 - siste år

  1. ID 25156
  2. Stikkord 03364 kvadenebol boliger priser boligpriser byer tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kvadenebol
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03364