Nasjonalregnskap, makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartalsvis, 2000K1 - siste kvartal

  1. ID 59012
  2. Stikkord 09190 bnp bruttoprodukt indeks knr konsum nasjonalregnskap tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/knr
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09190