Døde per uke, etter kjønn og 5-årig alder. Foreløpige tall, 2000U01 - siste uke

  1. ID 932937
  2. Stikkord 12954 dode døde ukestall dødsfall tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/dode
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12954