Folkemengde, framskrevet, etter kjønn og 1-årig alder, i 15 alternativer. Hele landet, 2022 - 2100

  1. ID 85456
  2. Stikkord 13599 befolkningsframskrivinger folkemengde folkfram innbyggere prognoser
  3. Statistikk https://www.ssb.no/folkfram
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/13599