Utenrikshandel med varer,ujustrte og sesongjusterte hovedtall (mill.kr), 2005M01 - siste måned

  1. ID 179421
  2. Stikkord 08864 eksport import muh handelsbalanse sesongjustert tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08864