Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn. Kommuner 1970 - siste år

  1. ID 96328
  2. Stikkord 07108 immigrasjon innvandrere innvbef kommuner tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/innvbef
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07108