Inntekt for husholdninger. Antall og median. Kommuner, 2005 - siste år

  1. ID 49678
  2. Stikkord 06944 husholdninger ifhus inntekt kommuner nettoinntekt tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ifhus
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06944