Foretak etter næring og antall ansatte. Hele landet, siste år

  1. ID 1110
  2. Stikkord 07196 foretak næring sn2007 størrelse
  3. Statistikk https://www.ssb.no/foretak
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07196