Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter låntakernæring og valuta. 1995M12 - siste måned

  1. ID 435921
  2. Stikkord 11597 fastlands-norge gjeldsvekst k1 k2 kredind kredittindikator lånegjeld utlån låntakernæringer sesongjustering transaksjoner valuta
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kredind
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11597