Konsumprisindeks for varer og tjenester, etter leveringssektor, siste 2 mnd

  1. ID 868304
  2. Stikkord 11117 kpi leveringssektor lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11117