Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, etter marked og varegruppe. Hovedgruppenivå, 2001M01 - siste måned

  1. ID 82679
  2. Stikkord 03675 førstegangsomsetning hjemmemarked hovedgrupper importmarked indeks pif priser sitc tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pif
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03675