Utenrikshandel med varer, hovedtall, etter land (mill.kr), siste 25 måneder

  1. ID 179423
  2. Stikkord 08803 muh import eksport utenrikshandel land
  3. Statistikk https://www.ssb.no/muh
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08803