Lønn for ansatte, etter yrke, sektor, kjønn og arbeidstid, siste år

  1. ID 317687
  2. Stikkord 11418 lonnansatt lønn månedslønn yrke
  3. Statistikk https://www.ssb.no/lonnansatt
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11418