Konsumprisindeks - KPI og KPI-JAE sesongjustert. 1985M01 - siste måned

  1. ID 45590
  2. Stikkord 06444 indeks kpi kpi-jae prisendring priser sesongjunstert tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06444