Produsentprisindeks industrier, siste 2 mnd

  1. ID 868328
  2. Stikkord 12462 ppi lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462