Produsentprisindeks. Næring, totaler, siste 2 mnd.

  1. ID 372129
  2. Stikkord 12462 indeks industri ppi utvinning lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462