Produsentprisindeks. Sammensatte næringer, 2000M01 - siste måned

  1. ID 741023
  2. Stikkord 12462 ppi bergverk gass industri kraft olje prisendring priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/ppi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/12462