Konsumprisindeks - varer og varegrupper, kun indeks. 1979M01 - siste måned

  1. ID 1096
  2. Stikkord 03013 konsumprisindeks kpi prisendring priser tidsserie varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03013