Eksport av fersk og frosset oppdrettslaks. Siste 2 uker

  1. ID 1120
  2. Stikkord 03024 eksport laks priser oppdrett lite_datasett
  3. Statistikk https://www.ssb.no/laks
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/03024