Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter kjønn og landbakgrunn. Hele landet, 1970 - siste år

  1. ID 48670
  2. Stikkord 07108 immigrasjon innvandrere innvbef landbakgrunn tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/innvbef
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07108