Lønnsindeks, gjennomsnittlig månedslønn, etter næring. 2016K1 - siste kvartal

  1. ID 1124
  2. Stikkord 11654 arblonn indeks kvartalsvis lønn lønnsendring lønnsvekst månedslønn tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/arblonn
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11654