Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter långiversektor, 1985M12 - siste måned

  1. ID 166326
  2. Stikkord 11596 gjeldsvekst k2 kredind kreditt kredittindikator lånegjeld långiver transaksjoner utlån utlånskilde
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kredind
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11596