Foretaks- og personlige konkurser, tvangssalg og tinglyste utleggsforretninger. 1995M01 - siste måned

  1. ID 95265
  2. Stikkord 07218 konkurs konkurser tidsserie tvangssalg utleggsforretninger
  3. Statistikk https://www.ssb.no/konkurs
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/07218