Lovbrudd anmeldt, etter lovbruddsgruppe (To-års gjennomsnitt). I alt og hele landet, 2007 - siste år

  1. ID 97445
  2. Stikkord 08487 anmeldelser kriminalitet lovbrudda
  3. Statistikk https://www.ssb.no/lovbrudda
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/08487