Kredittindikatoren K2. Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, långiversektor og valuta. 1987M12 - siste måned

  1. ID 62264
  2. Stikkord 06718 beholdninger k1 k2 kredind kredittindikator lånegjeld långiver låntaker låntakersektor utlån valuta
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kredind
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06718