Gjennomsnittlig månedlig leie og årlig leie per kvm, etter prissone og utleierkategori. 2012 - siste år

  1. ID 26940
  2. Stikkord 09894 boliger lmu priser utleie husleie leiemarkedsundersøkelsen
  3. Statistikk https://www.ssb.no/lmu
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/09894