Pengemengden. Basispengemengden M0, 2008M01 - siste måned

  1. ID 172771
  2. Stikkord 10946 pengemengde m0
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pengemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10946