Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art, 2000 - siste år

  1. ID 928194
  2. Stikkord 10721 offinnut stat kommune inntekter utgifter
  3. Statistikk https://www.ssb.no/offinnut
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10721