Borettslagsboliger. Gj.sn. kvadratmeterpris og antall omsetninger. Fylker 2006K1 - siste kvartal

  1. ID 185499
  2. Stikkord 06695 boliger borettslag bpi fylker kvadratmeterpris omsetning priser tidsserie
  3. Statistikk https://www.ssb.no/bpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/06695