Konsumprisindeksen, KPI-JA og KPI-JAE for varer og tjenester, etter leveringssektor. 2015M01 - siste måned

  1. ID 130297
  2. Stikkord 11119 konsumprisindeks kpi kpi-ja kpi-jae leveringssektor tidsserie tjenester varer
  3. Statistikk https://www.ssb.no/kpi
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/11119