Pengemengden M3, etter eiersektor sesongjustert, 2008M01 - siste måned

  1. ID 172795
  2. Stikkord 10948 m3 pengemengde
  3. Statistikk https://www.ssb.no/pengemengde
  4. Statistikkbanktabell https://www.ssb.no/statbank/table/10948